ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI
Aşağıda yazan hüküm ve koşulları kompent.com sitesine girmeniz ya da kompent.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi kullanmanız durumunda kabul etmiş olursunuz.
Üye olurken verilen bilgilerin doğru olduğunu üye kabul etmiştir. Eğer gerçeğe aykırı bilgiler yüzünden kompent.com ve iştiraklerinin uğrayacağı tüm zararları üye kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
www.kompent.com üyelik tipine göre, farklı fiyatlar hakkını saklı tutmaktadır. Bu sebeple üyelik şifreleri kişiye özeldir ve kullanma hakkı bizzat üyenin kendisine aittir. Üyeye tanımlanan özel fiyatlar ve şifreler hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılamaz. Söz konusu izinsiz kullanımlardan dolayı doğabilecek her türlü zararı karşılamakta yükümlüdür
Üye ve kullanıcı, www.kompent.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi ve kulanıcıyı bağlayacaktır.
Üye ve kullanıcı, ww.kompent.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye ve kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Meksem Mühendislik Danışmanlık Enerji Sistemleri San Tic Ltd Şti sorumlu değildir. Meksem Mühendislik, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Üye ve kullanıcı, www.kompent.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Meksem Mühendislik Danışmanlık Enerji Sistemleri San ve Tic Ltd Şti’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
Üye ve kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
İşbu üyelik ve kullanıcı sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Meksem Mühendislik firmasını bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Meksem Mühendislik ‘in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
Meksem Mühendislik'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Meksem Mühendislik'in hiçbir sorumluluğu yoktur.
Kompent.com ‘un web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye ve kullanıcı kompent.com web Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
Meksem Mühendislik, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
Bu internet sitesi Meksem Mühendislik tarafından yönetilmeyen, sahibi olmadığı başka sitelere bağlantı veya link verebilir. Bu link ve bağlantılardan doğabilecek zararlardan Meksem Mühendislik sorumlu tutulamaz.
Meksem Mühendislik tarafından , bu www.kompent.com sitesinde yer alan her türlü, bilgi, resim , açıklama ve yazı, logo, alan adı, teknik veriler, materyaller izin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. İnternet sitesinin bir kısmı ya da tamamı kopyalanamaz, kodları için tersine işlem yapılamaz ve başka bilgisayara kopyalanamaz. Aksine yapılan her türlü işlemde Meksem Mühendislik uğrayacağı zararları isteyebilmektedir.

kompent.com üzerinden üyeler tarafından yapılan alışverişler neticesinde, belli bir oranda, tüm hakarı Meksem Mühendislik'de saklı kalmak üzere ödül/para puan kazanabilmektedir. Bu ödül/para puanlar hiç bir şekilde nakdi para talebi olarak kullanılamaz. Eğer yapılan alışveriş için iade ya da cayma hakkı kullanırsa, kazanılan ödül/para puanlar Mesafeli Satış Sözleşmesi 7. Maddede yer alan koşullar çerçevesinden üyeden puan ya da nakdi olarak tahsis edilir.

 

Meksem Mühendislik yukarıda yer alan her bilgiyi dileği zaman değiştirme ve kaldırma hakkını saklı tutar.

 

Meksem Mühendislik Danışmanlık Enerji Sistemleri San ve Tic Ltd Şti


cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR