MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR 

1.1- SATICI:

Ünvanı :Meksem Mühendislik Danışmanlık Enerji Sistemleri San Tic Ltd Şti

Adresi : Atatürk Cad. Sakarya Sok No:35/1 Malte Plaza Maltepe/İstanbul

Telefon :+90 216 399 20 21

Fax :+90 216 399 19 21

E-mail: [email protected]

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı : 

Adresi:

Telefon:

E-mail:

 

MADDE 2- KONU 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait Meksem Mühendislik Danışmanlık Enerji Sistemleri San Tic Ltd Şti şirketine ait kompent.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

Tarih : 

Ürün Kalemleri : 

Ürün Fiyatı :

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli: 

Teslimat adresi: 

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI,  Meksem Mühendislik Danışmanlık Enerji Sistemleri San Tic Ltd Şti şirketine ait kompent.com internet sitesinde internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 30 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde SATICI’nın anlaşmalı olduğu Kargo ile gönderilen ürünlerde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.  Diğer kargo firmaları ile gönderilen ürünlerde kargo bedeli ALICI’ya aittir. ALICI gönderilen ürünleri orijinal kutusunda ve taşıma sırasında doğabilecek zararlara karşı en iyi şekilde kutulayıp göndermek zorundadır. Taşıma sırasında doğabilecek zararlardan SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI tarafından yanlış kullanım sonucu doğan arıza ve bozukluklar meydana gelmişse, SATICI’nın kararı doğrultusunda ürünlerin tamir edilmesi için teknik servis ücreti istenebilir. Eğer gönderilen ürünlerde herhangi bir arıza bulunamaması ya da ALICI yanlış kullanım sonrası bozukluk ve arızalı ürünlerin geri iade gönderilmesinde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- İlk açılışta kullanıcı hatası olmayan bozuk ve arıza ürünlerde teknik servis raporu doğrultusunda ürün yenisi ile değiştirilmekte ya da Alıcı isteği doğrultusu ücret iadesi yapılmaktadır. Teknik Servis Raporu hazırlama süresi ortalama 7 iş günüdür. Teknik servis raporundan sonra 3 iş günü içinde ücret iadesi, tarafınız tarafından yapılan ödeme yöntemine göre iade edilmektedir. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ücret iadesi tarafımızdan 3 iş günü içinde yapılmasına rağmen, bankanızdan kaynaklı gecikmeler yaşanabilmektedir. İlk kullanım arızalı ürün bildirim süresi teslim tarihinden sonra 2 gündür. 2 günden sonra yapılan bildirimler, garanti koşulları çerçevesinde değerlendirilecektir. 

4.10 Tüketici olmayan ALICI’ların satın almış oldukları ürünlerin iadesi ancak üretici firmanın onayı ile, müşteri memnuniyeti gözetilerek, İHTİYARİ OLARAK gerçekleştirilmektedir. Burada belirtilen takdiri durum ALICI’ya  hiçbir kazanılmış hak vermemektedir. TAKDİRİ OLARAK iadesi kabul edilen ürünler ancak iade faturasının kesilerek ALICI’ya teslim edilmesi halinde mümkün olmaktadır. Aksi takdirde işlem gerçekleştirilmeyecektir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI 

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya  email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 iş günü içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. 

Cayma hakkı kullanımı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade edilmesi halinde SATICI tarafından karşılanır. Diğer kargo firmaları ile gönderilen ürünlerde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanmalıdır. ALICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde malı iade etmek zorundadır, aksi takdirde SATICI’nın cayma hakkının kullanımından doğan bir sorumluluğu doğmayacaktır. Malın iadesinin yapılmaması halinde ortaya çıkacak zararlardan, maddi kayıplardan ALICI sorumlu olacaktır

Kanunen cayma hakkı tüketiciye tanınmış bir hak olup, tüketici tanımı içinde yer almayan gerçek ve tüzel kişilerin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanarak cayma hakkından yararlanmaları mümkün değildir.  Tüketici olmayan ALICI’ların satın almış oldukları ürünlerin iadesi ancak üretici firmanın onayı ile, müşteri memnuniyeti gözetilerek, İHTİYARİ OLARAK gerçekleştirilmektedir. Burada belirtilen takdiri durum ALICI’ya  hiçbir kazanılmış hak vermemektedir. TAKDİRİ OLARAK iadesi kabul edilen ürünler ancak iade faturasının kesilerek ALICI’ya teslim edilmesi halinde mümkün olmaktadır. Aksi takdirde işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Cayma bildirimi için  [email protected] ya da [email protected] adresine e-posta gönderilmelidir ve +90 216 399 20 21 no’lu telefonla bilgi verilebilir.

Cayma beyanı, başka bir işlemle karışıklığı önleyecek şekilde açık olmalıdır. Cayma beyanı yapılan ürünler, fatura ile beraber gönderilmelidir. Aksi takdirde işlem yapılamayacaktır. 

 

İşbu sözleşmede belirtilen ürünlerden kazanılmış ödül/para puanlar var ise, cayma hakkın kullanıldığı zaman, iş bu sözleşmeden kazanılan ödül/para puanlar ve/veya bu ödül/para puanlar kullanılarak oluşturulan hediye çekleri geri alınır. Ödül/Para puanlar ile ilgili diğer hususlar madde 7’de belirtilmiştir

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, alıcı isteği üzerine özel olarak üretilmiş, yurtdışından kullanıcı ihtiyacı doğrultusunda özel olarak ithal edilmiş ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 

-Taşınabilir Bilgisayar (işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.) 

-Her türlü yazılım ve programlar 

-DVD, VCD, CD ve kasetler 

-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit, ram, ekran kartı v.b) 

-Masaüstü ve dizüstü bilgisayar toplanmasında kullanılan her türlü donanım malzemeleri (Ram, güç kaynağı, işlemci, anakart vs)

-Hür türlü kozmetik ürünleri 

-Telefon kontör siparişleri 

- ESD(elektrostatik) poşetli ürünler, kartlar, modüller

-3D yazıcılar, 3D tarayıcılar ve filamentler

-Elektronik sarf malzemeler, her türlü aktif ve pasif komponentler, her türlü entegreler, yapısı itibari ile elektronik kart yapmaya yarayan her türlü sarf malzemeler ve PCB’ler

-Ambalajı ve kutusu açılmış ölçü aletleri

MADDE 7- ALICI'NİN SİPARİŞ-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN ÖDÜL/PARA PUANLARI KAZANDIĞI VE/VEYA ÖDÜL/PARA PUANLARI KULLANARAK SATICI'YA ÖDEME YAPTIĞI HALLERDE UYGULANACAK ÖZEL ŞARTLAR

7.1 SATICI tarafından, iş bu sözleşmede belirtilen ürünler dahilinde yapılan alışverişlerden, SATICI’nın takdirine bağlı olarak ALICI’ya sonraki alışverişlerinde kullanılmak üzere ödül/para puan ve bu ödül/para puanların kullanıldığı hediye çeki tanımlanabilmektedir.

7.2 Bu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile ALICI öyle bir ödül/para puanı kazanmış ise, işbu Sözleşme'den cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile ALICI'ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, ALICI tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal değeri) ALICI'dan geri alınır. Şöyleki; bu geri alma işlemi, SATICI'nın ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, ALICI'nın anılan kuruluş-sistem nezdinde yeterli-para/ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise SATICI'nın ALICI'ya iade edeceği bedelden nakden indirilerek (mahsup edilerek) yapılır.

7.3 ALICI tarafından işbu Sözleşme konusu Ürün alışverişinde SATICI'ya ödeme kısmen/tamamen ödül/para puanları vb. ile yapılmış ise, bu suretle satın alınan Ürün'ün bu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine göre Ürün bedeli ALICI'ya geri ödenecek biçimde iadesinin söz konusu olduğu hallerde, ALICI'nın Ürün'ü İNTERNET SİTESİ'nde satın alırken SATICI nezdindeki kullandığı ödül/para puanı ve benzerleri, SATICI'nın ilgili kuruluş ile farklı bir anlaşması olmadıkça, ALICI'ya (yine puan olarak) iade edilebilir.

7.4 ALICI tarafından herhangi bir surette haksız ödül/para puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül/para puanlarının parasal değeri-tutarı SATICI tarafından ALICI'dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, öyle bir sistemin uygulaması neticesi SATICI tarafından ALICI'ya hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir

7.5 SATICI'dan kazanılan veya SATICI nezdinde kullanılan ödül/para puanları, hediye çekleri vb. mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.

7.6 SATICI, ALICI ile yukarıda anılan kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir; yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır.

 

7.7 İNTERNET SİTESİ/SATICI'dan ödül/para puanı kazanan veya SATICI'ya ödemelerinde ödül/para puanı vb.lerini kullanan tüm tüketiciler, böylece ALICI, yukarıdaki özel şartları (da) kabul etmiş olmaktadır

 

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

SATICI 

Meksem Mühendislik Danışmanlık Enerji Sistemleri San Tic Ltd Şti

ALICI

 

 


 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR